• Rekrutacja klasa 1

    • Rekrutacja klas 1

    •  

     REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

     W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
     im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie
     ogłasza nabór dzieci do klas I
     do Szkoły Podstawowej nr 3
     na rok szkolny 2022/2023

     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

     Rodzice dzieci zobowiązani są do złożenia pisemnego zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej. Uzupełnione wnioski należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

     w terminie 15.03.2022 r. - 08.04.2022 r.

     Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji do klasy I znajdują się w zakładce Rekrutacja

     Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

     Rodzice dzieci zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej. Uzupełnione wnioski należy do szkoły.

     w terminie 15.03.2022 r. - 08.04.2022 r.

     Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji do klasy I znajdują się w zakładce Rekrutacja

     25 kwietnia 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     od 26 kwietnia do 10 maja 2022 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     Brak potwierdzenia woli w formie pisemnej w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

     16 maja 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     Więcej informacji pod numerem tel. 25 798 27 14

     Terminy rekrutacji do klas I na rok szkolny 2022/2023

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.           

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

     od 15.03.2022 do 08.04.2022

     od 20.05.2022 do 27.05.2022

     2.              

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      25.04.2022

      10.06.2022

     3.              

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

      DO 10.05.2022

      DO 15.06.2022

     4.              

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

      16.05.2022

      20.06.2022

     Wymagane dokumenty do pobrania:

     terminy_rekrutacji_szkoly_2022.pdf

     kryteria_rekrutacji_szkoly_2022.pdf

     oswiadczeniezpozaobwodusp3.pdf

     potwierdzenie_woli_przyjecia_sp3-skonwertowany.pdf

     uchwala-obwody-szkol-1646071349.pdf

     wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_I_dla_dzieci_spoza_obwodu_szkoly-skonwertowany.pdf

     Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_II-VIII_szkoly_podstawowej.pdf

     ZGLOSZENIE__1_ZOBWODUSP3(1).pdf