• Realizowane Projekty

      • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

      • W związku z przyjęciem 10 września 2021 r. przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 15 000 zł, w tym 8 100 zł na zakup nowości wydawniczych.

       Celem programu jest zakup nowości wydawniczych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do biblioteki szkolnej, a także realizacja działań promujących czytelnictwo.

       Program zostanie zrealizowany do końca roku szkolnego 2022/2023.