• Realizowane Projekty

      • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

      • W związku z przyjęciem 10 września 2021 r. przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 15 000 zł, w tym 8 100 zł na zakup nowości wydawniczych.

       Celem programu jest zakup nowości wydawniczych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do biblioteki szkolnej, a także realizacja działań promujących czytelnictwo.

       Program zostanie zrealizowany do końca roku szkolnego 2022/2023.

       Wyniki konkursu poetyckiego  pt. ,,Dlaczego warto czytać?”

       W kategorii kl. I – III:

       1. miejsce: Kabat Natalia kl. III a (nagroda książkowa),
       2. miejsce: Wileńska Weronika kl. I b (nagroda książkowa),
       3. miejsce: Kozicka Róża kl. II b (nagroda książkowa),

       3.miejsce: Makosz Kacper kl. III a (nagroda książkowa),

       5. miejsce: Karwowski Oskar kl. III a,

       5. miejsce: Więsek Katarzyna kl. III a,

       7. miejsce: Domańska Patrycja kl. II b,

       8. miejsce: Zdańkowski Antoni kl. II a,

       9. miejsce: Redzik Alicja kl. II b,

       9. miejsce: Węgrzyniak Tomasz kl. III a,

       11. miejsce: Świder Stanisław kl. III a

       W kategorii kl. IV – VII:

       1. miejsce: Kryczka Alicja kl. IV a (nagroda książkowa),
       2. miejsce: Sawicka Wiktoria kl. VI b (nagroda książkowa),
       3. miejsce: Celiński Ignacy kl. IV a,
       4. miejsce: Rola Mateusz kl. VI b.

        

       Prace uczniów oceniło jury w składzie: Wiktoria Mazurek i Julia Radomyska

       (przedstawiciele SU) oraz Pani Agnieszka Oleśkiewicz i Pan Emilian Pietrucha.

       Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną w ramach programu rządowego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.