• Rada Rodziców

     • w roku szkolnym 2022/2023

     • Przewodniczący        Tomasz Reczek

       

      Zastępcy                     Katarzyna Miedzik

                                           Anna Kowalczyk