• Kalendarz roku szkolnego

    • 2022 - 2023

    • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     1 września 2022 r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23 - 31 grudnia 2022 r.

     Ferie zimowe

     16 – 29 stycznia 2023 r. lubelskie,

     Wiosenna przerwa świąteczna

     6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

     Egzamin ósmoklasisty

     Nie dotyczy, brak kl. VIII w roku szkolnym 2022/2023

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

     23 czerwca 2023 r.

      

     Ferie letnie

     24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

      

     Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/2023:

     31 października 2022;

     2 listopada 2022;

     22 grudnia 2022;

     20 marca 2023;

     2 maja 2023;

     4 maja 2023-5 maja 2023;

     9 czerwca 2023.

     Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023:

     Dodatkowe spotkania z rodzicami mogą być organizowane w miarę potrzeb.

     Rodzice mogą się umawiać z nauczycielami zgodnie z opublikowanym harmonogramem  konsultacji

     22 września 2022 16.30 (kl.I-III), 17.00 (kl.IV-VI) 18.00Rada Rodziców

      

     9 listopada 2022  od godz. 17.00 (rozmowy indywidualne  w ramach konsultacji z nauczycielami)

      

     7 grudnia 2022 16.30 (kl.I-III), 17.00 (kl.IV-VI), 17.30 (rozmowy indywidualne  w ramach konsultacji z nauczycielami)

     8 lutego 2023 g. 16/30 (kl. I-VII) semestralne spotkanie z wychowawcą,
     od g.17/00 warsztaty dla rodziców „Uważność i koncentracja w pracy z dziećmi. Jak mówić do dzieci i jak lepiej radzić sobie z emocjami oraz z emocjami u uczniów”

     15 marca 2023 od godz. 17.00 (rozmowy indywidualne  w ramach konsultacji z nauczycielami)

      

     17 maja 2023 16.30 (kl.I-III), 17.00 (kl.IV-VI) 17.30 (rozmowy indywidualne  w ramach konsultacji z nauczycielami)