• Nasz profil

     • Poznaj Polskę

     • W dniu 12 listopada 2021 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Łuków a Ministrem Edukacji i Nauki dotyczące realizacji dwóch wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

      Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

      W ramach tego przedsięwzięcia Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 19.584 zł. na ,,dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki”, co stanowi 80% całości zadania. Wkład własny w kwocie 4.987 zł stanowiący 20 % pokrywają rodzice i opiekunowie. Całkowity koszt zadania wynosi 24.571 zł.

      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 4.980 zł na realizację zadania – jednodniowej wycieczki pn. Warszawa Stolica. Trakt Królewski i Stare Miasto dla 50 uczniów klas I-III i 4 opiekunów oraz wsparcie finansowe w wysokości 14.604 zł  na zorganizowanie trzydniowej wycieczki pn Szlakiem Piastowskim, poznajemy losy Polan dla 30 uczniów  klas IV-VIII i 3 opiekunów.