• Koła zainteresowań

     • Kółko informatyczne w ramach projektu CMI TomaszFlejmer

     • Centrum Mistrzostwa Informatycznego

      Ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

      Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

      Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

       

      O projekcie

      Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

      Projekt skierowany jest do  uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych.

      Co daje udział w projekcie CMI?

      Rozwój talentów uczniowskich

      CMI umożliwia uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów. Między innymi poprzez start w zawodach algotymicznych i projektowych, co może dodatkowo motywować uczniów i uczennice do rozwijania swoich zainteresowań i talentów

      Korzyści dla uczniów

      Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach wspieranych przez Granty ogólne (algorytmiczne) oraz Granty projektowe (aplikacyjne), uzyskają możliwość startowania w zawodach algorytmicznych i projektowych. Zawody organizowane  dla zespołów, będą miały charakter lokalny (on-line) z uwzględnieniem uczestnictwa w kolejnych etapach konkursów, począwszy od regionalnego po najwyższe rangą zawody ogólnopolskie, organizowane przez Politechnikę Łódzką.

      Zawody uwzględniać będą kategorie wiekowe – dla klas IV-VI, klasy VII-VIII oraz uczniów szkół średnich. Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody, które przyznawane będą już na etapie regionalnym.

      Nagrody przewidziane na etapie ogólnokrajowym za zajęcie I, II i III miejsca zostały zaplanowane w formie indywidualnej w postaci: udziału w warsztatach informatycznych, obozach naukowo-treningowych czy też w warsztatach tematycznych np. obozach informatycznych przygotowujących uczniów do konkursów programistycznych oraz do Olimpiady Informatycznej.

      GRANT ALGORYTMICZNY

      Podniesiesz wiedzę uczniów i uczennic z zakresu:

      • matematycznych podstaw algorytmiki,
      • języka programowania,
      • narzędzi programistycznych,
      • tworzenia algorytmów oraz ich analizowania, implementowania oraz testowania.

       

       

      Dokumenty do pobrania:

      3_edycja_Zal._9_Regulamin_uczestnictwa_ucznia_w_kolku_informatycznym_CMI.docx

       

      Koło informatyczne prowadzone jest przez p. Tomasza Flejmera, który  po raz pierwszy zdobył grant na prowadzenie zajęć w ramach ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

      Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronie https://cmi.edu.pl/

      W zajęciach koła, prowadzonych na terenie naszej szkoły, bierze udział 13 uczniów z klas V. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają jedną godziną lekcyjną.

      Tematyka zajęć jest dość urozmaicona, jednak oscyluje głównie w obrębie zagadnień dotyczących programowania.

      Oprócz zajęć z programu CMI prowadzone są równolegle  kółka z Robotyki i Programowania dla klas 1-4 przez p. Andrzeja Czerniewicza i p. Tomasza Flejmera.

      Relacje z zajęć – rok szkolny 2021/2022
      (III edycja)

      30 września  - 01 pażdziernika

      Dziś spotkaliśmy się po raz pierwszy. Nasza  grupa liczy 13 uczniów, w tym cztery dziewczynki – co mnie niezmiernie cieszy.

      Oprócz omówienia spraw organizacyjnych, uczniowie mieli okazję poznać Scratcha, bohatera aplikacji służącej do nauki programowania. Wspólnie z nim, rozwiązywali pierwsze zadania…


      7 - 8 października

      Dziś poświęciliśmy nieco czasu na integrację zespołu oraz naukę współpracy. W tym celu wykorzystaliśmy nasze Mbooty  Świetnie się bawiliśmy! Drugą część zajęć poświęciliśmy na budowanie algorytmów i zapoznanie z środowiskiem Scratch


      15 października

      Kilka słów o klockach (poleceń) – Czas przyjrzeć się dokładniej poleceniom w Scratchu.


      21 października - 22 października

      Moja pierwsza gra w Scratchu (Ping Pong).

      W dniu 21 paździrenika  grupa napisała swoją pierwszą grę tym celu wykorzystaliśmy program Scratch.  Świetnie się bawiliśmy!