•    

    • The real teacher is the one who awakens the free thinking and develops the sense of one‘s own responsibility.
    • Jan Amos Komenský
    • If we want to be smart and the whole world with us, let‘s teach people. Not to teach to teach but to know. Not to know to know but to pull one's weight.
    • Jan Amos Komenský
    • The man does not love kids because they are his own but he shall love them due to their affection that arises in education.
    • Gabriel García Márquez
  • Spotkania z rodzicami:


   23 września 2021r. godz. 1630 (kl.I - III ),  1700  (kl. IV - VIII), 1730  (Rada Rodziców)

   1 grudnia 2021r.     godz. 1630 (kl.I - III ),  1700  (kl. IV - VIII), od 1730 konsultacje z nauczycielami, 1730  (Rada Rodziców)

   9 lutego  2022r.       godz. 1630 (kl.I - III ), 1700  (kl. IV - VIII) 

   18 maja 2022r.        godz. 1630 (kl.I - III ), 1700  (kl. IV - VIII), od 1730 konsultacje z nauczycielami 

   (spotkania mogą być organizowane w miarę potrzeb)

  • Godziny dzwonków

   Wtorek 27.09.2022
   • Aktualności


    • CZYSTE ZIELONE MIASTA

    • 26.09.2022
    • CZYSTE ZIELONE MIASTA to ogólnopolska AKCJA, do której przystąpiło miasto Łuków, a która odbyła się w niedzielę 25 września. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami i rodzicami licznie przybyli nad zalew Zimna Woda, gdzie sprzątali las, sadzili drzewka, uczestniczyli w konkursie ekologicznym. 1 miejsce zajął Michał Lewandowski, reszta uczestników też nieźle wypadła. Większość otrzymała nagrody. Na zakończenie można było zjeść ciepły posiłek i upiec sobie kiełbaskę.

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/23

    • 07.09.2022
    •  

     1 września niezmiennie kojarzy się z powrotem uczniów, nauczycieli i pracowników do szkół po wakacyjnej przerwie. Wróciła również społeczność naszej "Trójki". Powitaliśmy duże grono uczniów klas 1, nowych uczniów pochodzących z Ukrainy, a także nową dyrektor panią Małgorzatę Ławecką. Niech dla nas wszystkich, uczących się i pracujących w naszej szkole, ten rok będzie udany, pełen sukcesów i cudownych wspomnień!

    • Program "Aktywna tablica" - działania informacyjne

    • 26.08.2022
    • W związku z realizacją w 2022 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych zamieszczamy plakat informacyjny:

      

     Rządowy program „Aktywna tablica” gwarantuje wsparcie finansowe szkołom, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.  W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostaną zakupione specjalistyczne programy edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z niezbędnym sprzętem potrzebnym do funkcjonowania pomocy dydaktycznych.  W ramach realizacji programu „Aktywna tablica” zaplanowane są szkolenia nauczycieli, spotkania organizowane w międzyszkolnej sieci współpracy szkół realizujących program, lekcje otwarte, wymiana doświadczeń nauczycieli m.in. upowszechnianie tzw. „dobrych praktyk” i opracowanych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK.

    • OSTATNI DZIEŃ PRZED WAKACJAMI

    • 29.06.2022
    •  

      

     Ostatni dzień przed zakończeniem roku upłynął we wspaniałej atmosferze: kocykowej, lodowej, sportowej, bajecznej. Była nawet możliwość integracji klas 2 a i 1 a i wspólnych zabaw. Czas upłynął na tym relaksie tak szybko, jak cały rok szkolny.

    • Karta Rowerowa w Szkole Podstawowej nr3 w Łukowie

    • 23.06.2022
    •  

      21 czerwca 2022 r. uczniowie kl. IVa, IVb oraz inni chętni z naszej szkoły przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

     Celem egzaminu było:

     • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
     • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
     • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
     • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

     Egzamin składał się z dwóch części.

     1. Część teoretyczna.

      Odbywała się w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad obowiązujących pieszych i rowerzystów oraz udzielania pierwszej pomocy.

      Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

     1. Część praktyczna

     Egzamin praktyczny odbył się w na boisku szkolnym. Polegał  na ocenie kierującego rowerem pod względem:

     a) przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,

     b)  umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności: 

     · pozycja kierującego na rowerze,   

     · upewnienie się o możliwości jazdy,   

     · upewnianie się o możliwości wykonania skrętu i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,  

       · hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

     Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali nauczyciele:

     Część teoretyczna: Tomasz Flejmer, Andrzej Czerniewicz

     Część praktyczna:Tomasz Flejmer, Andrzej Czerniewicz

     Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 32  uczniów.

      Wszystkim szczęśliwym posiadaczom  karty rowerowej Gratulujemy!

    • To był fajny dzień!!!!

    • 23.06.2022
    • W dniu 22.06.2022.klasa 2b wzięła udział w akcji SU. Uczniowie i panie wychowawczynie tego dnia przyszli ubrani w stroje wakacyjne. Oczywiście nie zabrakło atrybutów wakacyjnych tj. okularkow, kapeluszy, dmuchanego koła itp. Na koniec dnia uczniowie wraz z paniami wybrali się na lody i na piknik na teren przy placu zabaw . To był fajny dzień!!!!

    • Z wizytą u Marszałka…i w ,,Metrze”

    • 23.06.2022
    •  

      

     Tuż przed długim weekendem 15 czerwca 2022 r. uczniowie kl. VIII a wyruszyli na ostatnią w szkole podstawowej wycieczkę do Warszawy. Ósmoklasiści zawitali do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Ekspozycja mieści się 18 metrów pod ziemią! Uczniowie uczestniczyli tam w zajęciach zatytułowanych,,Historia kołem się toczy”, w czasie których poznali całą wystawę stałą.  Brali udział w  grze opartej  na pracy zespołowej uczniów, a ci, wykorzystując mapę i specjalne koło szyfrów, odszukiwali wskazane w zadaniach obiekty i rozwiązywali zagadki. Dzięki temu mogli w atrakcyjnej formie, prześledzić biografię patrona szkoły- Józefa Piłsudskiego, a także usłyszeć jego prawdziwy głos- szczególny, bo z wileńskim zaśpiewem. Ósmoklasiści prześledzili wszystkie etapy życia Marszałka, począwszy od dworu w Zułowie, a skończywszy na najwyższej, piastowanej przez siebie funkcji.

     Czas wolny uczniowie spędzili w ,,Arkadii”, po czym obejrzeli trzydziestoletni już(!) spektakl w Teatrze ,,Buffo”- ,,Metro”. Jedni zachwycili się muzyką, inni tańcem, ale wszyscy byli wzruszeni przesłaniem musicalu. Z głową pełną melodii i wrażeń wrócili do Łukowa.

    • Dogoterapia w klasie I a

    • 23.06.2022
    • W dniu 20 czerwca klasę I a odwiedziły dwa wspaniałe pieski rasy samoyed Marie i Astrid z Fluffy Touch Dogoterapia wraz z opiekunkami panią Paulą i panią Ulą. Wspaniale spotkanie, wiele informacji o zwyczajach piesków, cudowna zabawa np.wyścigi kto pierwszy dobiegnie do mety Astrid czy dzieci. Niezapomniane chwile i wiadomości szczególnie ważne przed wakacjami. Mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy.

    • LAUREAT OLIMPUSA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

    • 23.06.2022
    • LAUREAT OLIMPUSA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

     Serdecznie gratulujemy Patrykowi kolejnych sukcesów. Tym razem uczeń klasy 5a został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu OLIMPUS z języka angielskiego. Opiekunem Patryka jest pani Anna Świder

    • SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS 3

    • 23.06.2022
    •  

     Dnia 7 czerwca 2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny w klasach trzecich. Laureatami konkursu zostali następujący uczniowie:

     l miejsce Alicja Kryczka kl lll a,

     ll miejsce Mikołaj Sadowski i Julia Siemionek kl lll a,

     lll miejsce Aleksandra Gryczka kl lll b i Jan Tekely kl lll b.

     Konkurs zorganizowały panie Cecylia Jaros i Małgorzata Ławecka. Gratulujemy zwycięzcom!

      

    • DZIEŃ DZIECKA W KLASIE 1B

    • 23.06.2022
    •  

     Uczniowie klasy I b świętowanie Dnia Dziecka rozpoczęli od wycieczki po Łukowie autobusem komunikacji miejskiej. Po południu o godz. 16:00 w Klimkach odbyło się spotkanie integracyjne z rodzicami. Atmosfera podczas pieczenia kiełbasek na ognisku oraz zabawy na placu zabaw Amonit była wspaniała.

    • LAUREACI WIOSENNEJ SESJI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY OLIMPUSEK

    • 30.05.2022
    • ak co roku spora grupa naszych uczniów klas 1-3 wzięła udział w wiosennych zmaganiach w Olimpiadzie OLIMPUSEK- we wszystkich zakresach tematycznych.

     Treść sprawdzianów z języka polskiego  pozwalała sprawdzić uczniom umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych. Testy z matematyki sprawdzały umiejętność myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania prostych równań, liczenia i porównywania miar. Testy z języka angielskiego pozwoliły uczestnikom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Każdy test konkursowy składał się z 21 pytań, a ocenie podlegało każde pytanie w teście.

     W tym roku w całej Polsce w OLIMPUSKU z języka polskiego uczestniczyło  9.167 uczniów, z matematyki 13.652 uczniów, a z j. angielskiego 11.301 uczniów. Dlatego też niezmiernie się cieszymy, że tak wielu uczniów z naszej szkoły, zwłaszcza „pierwszaków” zostało laureatami w tym konkursie. Są to:

     KLASY 1

     Zuzanna Nurzyńska- kl. 1b, laureatka z języka polskiego, opiekun p. Bożena Grochowska.

     Igor Ławecki- kl. 1b, laureat z języka polskiego, opiekun p. Bożena Grochowska.

     Róża Kozicka- kl. 1b, laureatka z języka polskiego, opiekun p. Bożena Grochowska.

     Liliana Młynarczyk- kl. 1b, laureatka z języka polskiego, opiekun p. Bożena Grochowska.

     Patrycja Domańska- kl. 1b, laureatka z matematyki- 1 MIEJSCE W POLSCE, opiekun p. Bożena Grochowska.

     Krzysztof Barszcz- kl. 1b, laureat z matematyki- 3 MIEJSCE W POLSCE, opiekun p. Bożena Grochowska.

     Julia Sulej- kl. 1b, laureatka z matematyki- 4 MIEJSCE W POLSCE, opiekun p. Bożena Grochowska.

     Alicja Brokowska- kl. 1b, laureatka z matematyki- 4 MIEJSCE W POLSCE, opiekun p. Bożena Grochowska.

     Filip Borkowski- kl. 1b, laureat z matematyki, opiekun p. Bożena Grochowska.

     Piotr Świder- kl. 1a, laureat z matematyki, opiekun p. Elżbieta Zakrzewska.

     KLASY 2

     Stanisław Świder- kl. 2a, TRZYKROTNY laureat: z języka polskiego i matematyki, opiekun p. Marlena Celińska, a także z języka angielskiego, opiekun p. Anna Świder.

     Antoni Sićko- kl. 2b, laureat z matematyki, opiekun p. Małgorzata Drosio.

     KLASY 3

     Ignacy Celiński- kl. 3b, laureat z matematyki, opiekun p. Małgorzata Ławecka.

     Rodzicom, nauczycielom i uczniom serdecznie gratulujemy! Jesteśmy z WAS bardzo dumni. Na zdjęciu znajduje się grono naszych laureatów, bez (niestety nieobecnego dziś) Piotrka Świdra. BRAWA dla nich!

    • Klasy IA były na kolejnych zajęciach w Centrum Promocji Drewna w Żdżarach

    • 30.05.2022
    • 19 maja dzieci z klasy IA były na kolejnych zajęciach w Centrum Promocji Drewna w Żdżarach. Tym razem poznawaliśmy las wiosenny, słuchaliśmy śpiewy ptaków i inne odgłosy leśnych mieszkańców. Dzięki pani Karolinie Barc mieliśmy okazję ponownie poznać i porozmawiać o ciekawej pracy leśników. Dzieci wykonywały własnoręcznie obrazki w drewnianych ramkach, a na zakończenie raczyliśmy się kiełbaskami z ogniska. Dzieci z klasy IA i wychowawczyni są bardzo wdzięczni za gościnę w Centrum Promocji Drewna, ciekawe opowieści i cudownie spędzony czas w lesie.

    • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficzno- ortograficznego!

    • 30.05.2022
    • Komisja w składzie: Anna Celińska, Agnieszka Oleśkiewicz i Agnieszka Barszcz wyłoniła zwycięzców w konkursie fotograficzno-ortograficznym w dwóch kategoriach wiekowych!

     Oto oni:

      

     Natalia Kabat 2a- I miejsce

     Alicja Redzik 1a- II miejsce

     Hanna Suchodolska 3b i Oskar Karwowski 2a - III miejsce

     Laura Osiak 1a- wyróżnienie

      

     Wśród starszych finalistami są:

      

     Patryk Wais 5a- I miejsce

     Filip Grom 5a- wyróżnienie

      

     Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie propagującym znajomość ortografii i fotografowania.

    • TEATRZYK EKOLOGICZNY W WYKONANIU KLASY 2A!

    • 30.05.2022
    • To była prawdziwa praca metodą projektu. Najpierw plan, rozdzielenie ról, podział na grupy do wykonania transparentu, a także przygotowanie w tajemnicy swojego przebrania- tak, żeby nie zdradzić żadnemu z kolegów. Dwa tygodnie pracy i prób pod okiem wychowawczyni. Zaangażowały się w to wszystko nie tylko dzieciaki, ale też rodzice a nawet babcie i dziadkowie! Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Wspaniały występ, przepiękne stroje i transparenty dziś zostały zaprezentowane młodszym kolegom- klasom 1A i 1B. Gromkie brawa były dowodem na to, że wszystkim się bardzo podobało. I powoli ujawniają się wśród naszych uczniów prawdziwe talenty aktorskie W rolach głównych wystąpili: jeżyki- Maciek i Adam, pszczółki- Zosia i Kasia, wilczyce- Lenka i Nikola, lisice- Natalka i Maja, lis- Jaś, rysie- Tomek i Marta, panda- Kacper, rybka- Oskar, zajączek- Krzyś, nietoperz- Oliwier, bocian- Grześ, wróbelek- Staś, wiewiórka- Laura i biedronka- Lenka. BRAWA DLA KLASY 2 A!

    • Wizyta klasy II a w Przychodni Weterynaryjnej

    • 30.05.2022
    • Wczesnym rankiem 19 maja klasa II a wraz ze znajomą suczką- Lusią i wychowawczynią, wybrała się do Świdrów do Przychodni Weterynaryjnej "Falęccy". Poznanie pracy lekarza weterynarii było już ostatnim punktem programu "Podaj Łapę", jaki w tym roku realizowała klasa. Bardzo serdecznie dziękujemy panu doktorowi Andrzejowi Falęckiemu za zapoznanie dzieci z ciekawą, ale też bardzo trudną pracą weterynarza. Maluchy miały możliwość poznania, jak wygląda diagnostyka chorego zwierzaka, zobaczenia gabinetu wraz z całym sprzętem, pomieszczenia do prześwietleń, a nawet samej sali operacyjnej. Z ciekawością podążali za doktorem, który odkrywał przed nimi tajniki swej pracy, przychodni i laboratorium. Na koniec wizyty pani Ania Falęcka zabrała dzieciaki do "psiego" SPA i opowiedziała, jak wygląda pielęgnacja pupili. Uczniowie podziękowali za to przemiłe spotkanie i obiecali, że będą dbali o zdrowie swoich pupili tak, jak o swoje!

    • Mały Konkurs Recytatorski

    • 30.05.2022
    • Wczoraj 10 maja w Galerii Prowizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury obyły się powiatowe Eliminacje do 41. Małego Konkursu Recytatorskiego. Jest nam niezmiernie miło, że naszą szkołę reprezentowała czwórka śmiałków z klasy 2a- Natalia Kabat, Krzyś Bielski, Adam Mościcki i Staś Świder. Przez cały miesiąc przygotowywali swój występ pod kierunkiem wychowawczyni p. M. Celińskiej. Dwoje z nich- Natalka i Staś uzyskali wyróżnienia i otrzymali pamiątkowe dyplomy i ciekawe nagrody książkowe. Wszyscy jesteśmy z Was dumni. Serdeczne gratulacje również dla rodziców, że mają takie zdolne i odważne pociechy. Brawa!!!

    • Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

    • 06.05.2022
    •  

     W związku z obchodzonym 5 maja Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną naszą Szkołę odwiedziła Pani Bożena Szcześniak - kierownik oraz Pani Ewa Zemło - psycholog z Powiatowego Ośrodka Wsparcia Przylądek w Łukowie. Uczniowie klas V-VIII mieli okazję posłuchać, czym jest niepełnosprawność intelektualna oraz jak wygląda praca z takimi osobami. Była również możliwość podziwiania wytworów artystycznych podopiecznych ośrodka. Cała szkoła natomiast włączyła się do świętowania ubierając się w barwy akcji, czyli na pomarańczowo!

    •     Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

    • 06.05.2022
    •  

      

     W związku z przyjęciem 10 września 2021 r. przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” informujemy, że nasz szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 15 000 zł, w tym 8 100 zł na zakup nowości wydawniczych.

     Celem programu jest zakup nowości wydawniczych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do biblioteki szkolnej, a także realizacja działań promujących czytelnictwo.

     Program zostanie zrealizowany do końca roku szkolnego 2022/2023.

      

      

    • Dzień Nowych Technologii w Edukacji

    • 06.05.2022
    • 29 kwietnia 2022 roku już po raz czwarty obchodzimy Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

     Nowe technologie pozwalają nam efektywnie uczyć się, komunikować, rozwijać pasje i kreatywnie spędzać wolny czas. Wspierają właściwie każdą aktywność, którą chcemy podjąć – sportową, artystyczną, czytelniczą, kulinarną i wiele, wiele innych. Warto poznawać nowe aplikacje, strony internetowe, urządzenia i gadżety.

      Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zabawach z wykorzystaniem Robotic Arm Tank, Self-Balancing Robot, dronów i mbotów,  – zaprojektowały dla nich trasy uruchamiały efekty dźwiękowe, ruchowe i świetlne . W ramach tych zajęć korzystaliśmy z tabletów i laptopów, które umożliwiły komunikację z robotami. Ponadto uczniowie mieli okazję sterowania dronem DJI RYZE TELLO EDU , którego co jakiś czas włączamy do naszych codziennych aktywności edukacyjnych.

     To był bardzo udany dzień oparty na zabawie i pracy z urządzeniami nowej generacji informatycznej.

      

  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 76550
  • Partnerzy

  • PARTNERZY MEDIALNI